Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 25 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Frederick van Rodenburch huismr anno 1557, 1564, 1569, 1572, ob. 1588 25e. Feb. B

IJsbrant Lam Jacobsz B

Loeff van Everdingen ob. 1595 10 April B

Mr Dirck Verkerck huijsmr anno 1562, ob. 18 April [B]

Jan Brunensz huijsmr anno 1577, 1582, ob. 1595 2e. oct. B

In keel zes schuinkruisjes van goud, geplaatst drie, twee en één.

Jan Robbertsz van Drunen ob. 1589 11e. Febr. B

Doorsneden; I in sabel twee raderen van keel; II effen goud.

Willem die Voocht van Rijnevelt huijsmr anno 1575, 1578, 1586, ob. 1606 29e. Dec. B

In keel een achtpuntige ster van zilver.

Harman vander Vecht huijsmr anno 1583, ob. 1592 7e. a[ug.] B

Willem van der Borch Henricxsz ob. 1594 9e. April [B]

Dirck Bor van Amerongen ob. 1591 13e. Octob. B

Bernt die Coninck ob. 1602 24e. Octob. B

Mr Adriaen van der Burch griffier ob. 1606 25e. Decemb. B