Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 26 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Mr Jan van Boordt ob. 1592 18.Junij B

Jacob van Renes van Baern ob. 1605 15. Decemb. B

Johan Splinter Willemsz huijsmr anno 1602 ob. 1605 14. Junij desen heeft die xv goodtscameren van Sijon gemaeckt te deijlen op die vier hoochtijden elcke camer een wittebroot van twee stuvers t stuck alle jaer ten euwigen dagen. B desen is anno 1598 inde broederschap gecomen

In keel drie gepunte rozen van zilver, geknopt van goud, en in een schildhoofd van goud drie merletten van sabel.

Alwaer letter B staet hebben betaelt haer dootschult wesende enen Engelschen nobel in specie

Nota

Dit boeck is begost bij tijden Jonr. Albert Proeijs als overste huijsmeester, sijn anderdemael ende Johan Lap van Waveren als onderste huijsmeester sijn eerste mael ende Joris van Lamzweerde als outste ende Floris van Dompzelaer als jongste broeder in deser tijt. Actum den xvii Octobris anno xvi c ende negen ouden stijl.