Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 28 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Mr. Cornelis van Cuijck, B obiit ultima Martij 1618.

In sabel een dwarsbalk van keel, beladen met twee kruisjes van goud, gaande over een leeuw van zilver, gekroond, getongd en genageld van goud; dekkleden en wrong: sabel en zilver; helmteken: een vogel van zilver tussen een vlucht van sabel, waarvoor een kleinere vlucht van zilver.

Mr. Henrick van Zijl, B obiit den 5en novembris 1627.

In keel een adelaar van goud; dekkleden: keel en goud; een helmkroon van drie bladeren; helmteken: de adelaar van het schild.

Anthonis de Ridder van Grunesteijn, huysmeester Alreheiligen 1585 ende 1601, quartiermeester vande noodthulp van den eersten septembris tot den lesten augusti, obiit 14e januarij 1613. B

Gevierendeeld; I en IV in sinopel zes bezanten van zilver, geplaatst drie, twee en één en een kwartierhoofd van goud; II en III effen goud en een gekanteeld kwartierhoofd van keel; dekkleden en wrong: goud en sinopel; helmteken: een uitkomende linkerarm van natuurlijke kleur, gekleed van sinopel met een manchet van zilver, waaronder de zes bezanten van het schild, houdende een grote bezant van zilver.

Henrick van Helsdingen, ingekomen anno 1587, huysmeester Alreheiligen 1593, obiit ultima aprilis 1612 B

Linksgeschuinbalkt van zes stukken van sabel en zilver; dekkleden en wrong: zilver en sabel; helmteken: een vlucht volgens het schild.