Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 3 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Namen van alle Geestelicke Broeders in Dese Broederschap geweest zijn sedert den Jaere 1407.

Ende eerst die fundateurs vande twee Cappelrie in Ste Bartholomeus Gasthuijs inde kerspele van Ste Geertruijdt binnen Utrecht.

Meester Alfert van der A Canonick Ste Peters Tutrecht Eerste fundatuer des eensdeels van de Cappelrie van Sinte Bartholomeus Gasthuijs anno 1415 Obijt 1418.

Dese collatie van dese Vicarie compt toe die vier huijsmeesters die twee inder tijt ende die twee lest affgegaen

In sabel drie kussens van zilver; dekkleden en wrong: zilver en sabel; helmteken: twee scepters van goud waarop een bol van zilver.

Wapen vergezeld van vier kwartierwapens:
a. als hoofdwapen,
b. gedwarsbalkt van zes stukken van goud en sabel,
c. in keel drie omgekeerde plompebladeren van zilver,
d. golvend gedwarsbalkt van acht stukken van goud en keel.