Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 31v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Floris van Dompzelaer, ingekomen anno 1608, quartiermeester van den noothulp vanden eersten septembris anno 1616 tot den lesten augusti 1618, huysmeester Alreheijligen 1621, ob. den xxven oktober 1629.

In zilver een ankerkruis van keel; dekkleden en wrong: keel en zilver; helmteken: een mand van goud, waaruit vlammen van natuurlijke kleur oprijzen.

Anthonis Pauw, anno 1610, B, quartiermeester van den noodthulp vanden eersten septembris anno 1622 tot den eersten septembris 1624, obiit 1624.

In azuur drie gesloten bloemen met stengels met vier paren bladeren, staande op een arabesk, alles van goud; dekkleden en wrong: goud en azuur; helmteken: de bloemen van het schild.

Mr. Cornelis van der Eem, anno 1610, huysmeester Alreheijligen 1615 ende 1622 tot 1623, B.

In keel drie omgewende, boven elkaar geplaatste botten van zilver; dekkleden en wrong: zilver en keel; helmteken: een bot van het schild tussen een vlucht van keel en zilver.

Mr. Albert Sosius, anno 1618, obiit 29 januarij 1622, B.

In keel een schuinbalk, vergezeld van zes langs de schuinbalk geplaatste lelies, alles van zilver; dekkleden en wrong: keel en zilver; helmteken: een lelie van het schild tussen een vlucht van keel en zilver.