Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 4 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Mr Jan van Angeren canonick tOudemunster obijt 1553 10e septembris … B

Mr Wouter van Coddenoort canonick Ste Peter obijt 1574 25e augusti … B

Mr Jacob van Broeckhoven canonick Ste Marien ende eerste Griffier int Hoff Provintiael van Utrecht obijt 1553 B

Mr Johan Hoochlant deken Ste Marien obijt 1578 B

Mr Johan Goch canonick tOudemunster ob. 1559 B

Mr Peter van Maelen canonick tOudemunster ob. 1555 20…B

Heer Anthonis Grauwaert canonick inden Dom ob. 1554 5 Ma… B

Mr Niclaes vander Burch canonick ste Marien, Eerste bisschop tot Middelburch ob. 1578 B

Mr Anthonis Taets van Amerongen canonick in den Dom ob. 1555 20 … B

In zilver een dwarsbalk van keel.

Mr Frans Sonnius doctor theologie canonick inden Dom Eerste bisschop tsHertogenbosch ende nae bisschop van Antwerpen obijt 1576 3e Julij … B

Heer Ernst van Schaijck canonick Ste Peters ob. 1564 3e Januarij … B

Mr Jacob Verhaer canonick Ste Peter ob. 1580 20e Julij B