Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 4v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Mr Dirrick van Malsen cano. preb. in den Dom ob. 1545 5e Julij

In keel een schuinbalk van zilver en over alles heen naar rechts in het schildhoofd een barensteel van azuur

Mr Dirrick van Malsen den Jongen cano. preb. in den Dom obijt 1558 11e octob. B

In keel een schuinbalk van zilver en over alles heen naar rechts in het schildhoofd een barensteel van azuur

Vicarien

Heer Jacob van Geer vicarius Sinte Marien B

Mr Frederick van Wael vicarius B

Mr Jan van Amerongen vicarius B

Mr Dirrick van Abcoude vicarius Ste Peter B

Heer Jacob Knijff vicarius tOudemunster B

Heer Aert Venroeij vicarius Ste Marien B

Heer Frans Verhaer vicarius Ste Peter B

Prelaten ende Canonicken 1551

Heer Adriaen van Renes van Wulp Domdeken ob. 1559 7e dec. B