Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 5 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Heer Aelbert van Egmont van Merensteijn landcommanduer vanden Duijtschenhuijse binnen Utrecht ob. 1560 26 februarij B

Heer Cornelis van Mijrop deeken tot Oudemunster ende nae Domproost obijt 1573 B

Heer Jacob Wten Enge deeken van Ste Peter ob. 1569 14e Maij B

In zilver drie ruiten van sabel.

Heer Johan van der Vecht domdeken ob. 1572 22e April B

Mr Joris Strijt canonick inden Dom ob. 1565 3e Junij B

Heer Jacob Vos cano. St. Jan obijt 1571 ultima Januarij B

Mr Jan van Weede cano. inden Dom ob. 1585 20e Julij B

Mr Jan Schetter cano. tOudemunster ob. 1578 1e decemb

Mr Cornelis de Ionge cano. Ste Marien ob. 1579 29e Jan.

Heer Adriaen van Schaijck cano. preb. inden Dom ob. 1583 9e feb

Vicarien

Mr Cornelis van Eijck vicarius B