Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 6 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Heer Peter van Aelst canonick tOudemunster ob. 1592 2e Decemb

Heer Johan Marsman cano. tOudemunster ob. 1601 3e Januarij; [andere hand]: dese Marsman heeft het Gasthuijs van Ste Bartholomeus gemaeckt achtien carol. Gulden ende xv stuvers siaers erffelicke renten B

Vicarien

Heer Jan Splinter vicarius Ste Peter obijt 1599 28 Aprilis

In keel drie gepunte rozen van zilver, geknopt van goud, en in een schildhoofd van goud drie merletten van sabel.

Heer Cornelis van Steen vicarius inden Dom ob. 1593 25 Julij

Prelaten ende Canonicken anno 1587

Heer Wilhelm Taets van Amerongen deken tOudemunster obijt 1592 4e Maij B

Als 3. In zilver een dwarsbalk van keel

Mr Willigaert van Moerendael deken Ste Peter [andere hand:] heeft bij sijn leven een bedde coetse plaetse ende alles wat daer toe nodich was bij sijn leven gesticht op die mans dele om een arme mans persoon daer mede te versien ende daertoe tot onderhoudt van dien acht hondert car gulden om jaerlicx rent daer op te coopen B obijt 1619 1e July

Mr Willem van Asch cano. ende scholaster Ste Peter B ob. 11 octobr. 1615

In azuur een rad van goud.

Heer Evert van Schonenburch can. tOudemunster ob. 1596 8e d… B

Heer Willem Pennants canonick Ste Marien B ob. 1613 10e Mart.