Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 6v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Heer Gerrit van Ruempst cano: Ste Marien B obyt 16 Marty 1629

Heer Gerrit Mulert cano: Ste Marien ob. 1603 24 August

In goud drie kepers van sabel.

Heer Peter de Voocht van Rijnevelt cano: Ste Peter ob. 1601 29 Junij B

In keel een achtpuntige ster van zilver.

Heer Dirck van Esch cano: Ste Jan B

Heer Adolff van Haeften cano: Ste Marien ob. 1606 5 Martij

In keel drie palen van paalvair en in een schildhoofd van goud een barensteel van sabel.

Heer Peter van Honthorst deken tOudemunster ob. 1608 6 …B

Heer Wilhelm van Renes van Wulp deken tOudemunster B

Vicarien

Heer Victor Schorel vicarius Ste Peter B ob. 15 Sept. [1617]

Geschuind van keel en goud en over alles heen een gepunte zesbladige roos van het een in het ander, het hart volgens het veld, de knop volgens de bloem.

Heer Aert Venroeij vicarius Ste Marien, ob. 1608 2 august.

Heer Jan Willemsz van Abcoude vicarius inden Dom. [andere hand:] Dese heeft nae sijn ende nae sijn susters doot het gasthuijs gemaeckt drie hondert gulden eens obijt anno 1623; alsoo het gasthuijs de vooorss drie hondert gulden op interest gehad heeft soo heeft de selven interesse anno 1625 doort overlijden vande suster gecesseert.

In goud drie peren van sinopel..

Heer Alerdt van Kuijck vicarius tOudemunster. [andere hand:] Dese heeft nae sijn doot ende nae dode van een ander genomineert persoon tgasthuijs gemaeckt 150 car. Gulden. B obijt anno 1620. Alsoo tgasthuijs de voorss hondert vijftich gulden mede op interesse gehadt heeft so heeft men op de reeckeninge bevonden dat deselven interesse anno 1620 voorss. mede heeft gecesseert.

In zilver drie omgekeerde eikels van sinopel, gedopt van goud.