Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 7 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Heer Jan van Schaijck vicarius Ste Marien ende pastoor tot Houten, obijt 1609 Ultima Januarij. [andere hand:] Dese heeft de poth gemaeckt [ter] vermeerderinge van een schottel nae sijn nichts doot die hij genomineert heeft vier hondert car.gulden B.

Heer Henrick van Millingen vicarius Ste Peter, ob. 1605 8 oc…[andere hand:] Desen heeft het gasthuijs gemaeckt bij testament vijftich gulden eens om renten te coopen B.

Heer Herman Strick vicarius Ste Peter B.

Heer Roeloff Vincents vicarius Ste Marien B [andere hand:] obijt anno 1621.

Heer Johan van der Gouw vicarius Ste Peter, ob. 13 Sept. 1612.

Heer Jacob Bool vicarius Ste Marien B, ob. Anno 163 [sic]