Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 86 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Dese Naevolgende zijn Rentm[eeste]rs. geweest bij kenisse

Johan Deijsch obiit anno 1582 als mede broeder van desen huijse.

Cornelis Ghijsbertszn. obiit 1577.

Joost Anthoniszn. van Schalckwijck obiit 1583.

Gerrit van Schaijck obiit 1588.

Anthonis van Nijkercken het officie aenueert den 8en januarij vijftienhondert tachtentich negen ende heeft dit gescreven: sestienhondert negen. Ob[iit] 27 april 16[rest weggevallen op bladrand].

In zilver een dwarsbalk, rechtsboven vergezeld van een klophamer, alles van sabel.

In wiens plaetse gesuccedeert is Johan van Galen des voors. Anthonis van Nijkercken dochters soon. Anno praedicto. Obiit anno 16..

In keel drie weerhaken van zilver.

Jacob van Doorn, rentmeester, ingekomen den xixen februarij in den jare 1639, obiit anno 1649.

In goud een wijnrank van natuurlijke kleur, vergezeld van drie ruiten van keel.

Jacob van Rhijn, aangekomen den eersten 1 januaar 1650.

In goud drie lelies van keel; in een hartschild van goud een huismerk van sabel, bestaande uit een achtpuntige ster waaronder een daarmee verbonden kruisje.