Zoeken in publicaties

Hier kunt u zoeken in de naamregisters van verschillende publicaties van het Genootschap.

De databank bevat meer dan 135.000 verwijzigingen uit:
– De Nederlandsche Leeuw, jaargang 101-133 (1984-2016),
– het Bijblad en Nederlandse Genealogieën, delen 1-13 (1950-2005),
– de Werken van het Genootschap XII, XVI, XVII, XIX, XXI en
– de Kwartierstatenboeken 1958, 1983, 1993 en 2000.

Tevens wordt gezocht in:
– de volledige tekst van de eerste vijftig jaargangen van De Nederlandsche Leeuw (1883-1932),
– het wapenboek van het Bartholomeusgasthuis,
– het Armorial Général van Rietstap (131.131 verwijzingen) en
– de inhoud van deze site.