Zoeken naar portretten

Het Genootschap heeft een grote verzameling beschrijvingen en afbeeldingen van portretten aangelegd. Dit vormt de basis voor de huidige collectie portreticonografie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

De collectie portreticonografie wordt door het RKD gedigitaliseerd. Meer dan 60.000 beschrijvingen van portretten van Nederlanders – ruim de helft van de totale portretdocumentatie – zijn inmiddels toegankelijk middels een database. De vroegste portretten dateren uit de 15de eeuw, terwijl u ook al 21ste-eeuwse voorbeelden kunt aantreffen. Naast beschrijvingen van schilderijen, tekeningen, sculptuur en grafiek biedt de database ook een ruime hoeveelheid fotografische portretten van voor 1920.

De databank is te vinden op de site van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.