Culturele ANBI

Het KNGGW is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De toevoeging ‘culturele’ maakt schenken fiscaal extra aantrekkelijk, omdat dan de zogenaamde multiplier van toepassing is. Dat houdt in dat bij een eenmalige gift of een periodieke gift de schenker voor aftrek bij de Inkomstenbelasting de gift met 25% mag verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximumbedrag van € 1.250. Het maximale effect van de multiplier wordt behaald bij een schenkingsbedrag van € 5.000 (25% van € 5.000 is € 1.250). Meer geven mag altijd, maar de multiplier blijft maximaal € 1.250. Giften zijn aftrekbaar als ze minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen bedragen. Bereken hier uw verzamelinkomen.

Hieronder hebben we de verschillende schenkingsmogelijkheden op een rij gezet.
-Eenmalige gift
Bij een eenmalige gift aan een ANBI mag de schenker dit in aftrek brengen op de Inkomstenbelasting. Voor deze gift geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60. Alles wat daarboven wordt gegeven is aftrekbaar, met een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

-Periodieke schenking
De periodieke schenking is een jaarlijkse, vaste gift die minimaal vijf jaar loopt en schriftelijk is vastgelegd in een zgn. overeenkomst periodieke gift. De gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De schenker betaalt daardoor minder belasting of ontvangt een deel van de gift terug via de Belastingdienst. Via de schenkcalculator kunt u berekenen wat het voordeel is. Het Genootschap accepteert periodieke giften vanaf € 100 per jaar. Download hier de overeenkomst periodieke gift aan het KNGGW.

-Nalaten
In uw testament kunt u een ANBI opnemen als (mede)erfgenaam en aangeven wat u wilt nalaten. Een andere mogelijkheid is een legaat toe te wijzen waarbij een van tevoren vastgesteld bedrag wordt nagelaten. Ook een legaat moet worden vastgelegd in een testament. Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Daardoor komt een erfenis of legaat dus volledig ten goede aan, in dit geval, het Genootschap.

Meer informatie
Vragen over schenken aan het Genootschap? Neem contact op met penningmeester Ubbo Scholten van Aschat (06 46 61 38 16).
Meer informatie is onder meer ook te vinden op de site van de Belastingdienst en de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

ANBI-gegevens
Het KNGGW is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN nummer 2872286.
Jaarcijfers
Strategisch plan

Stichting De Nederlandse Leeuw
De stichting De Nederlandse Leeuw is nauw verbonden aan het Genootschap en maakt het mogelijk (risicodragende) publicaties op het gebied van genealogie, heraldiek en aanverwante onderwerpen uit te geven.

De ANBI-gegevens van Stichting De Nederlandse Leeuw:
ANBI-gegevens
Financiële verantwoording