Schenken en ANBI

Het KNGGW is aangemerkt als een zogenaamde culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenken aan een dergelijke ANBI kan een interessant belastingvoordeel voor u opleveren. Hieronder de verschillende mogelijkheden op een rij.

Eenmalige gift
Bij een eenmalige gift aan een ANBI mag de schenker dit in aftrek brengen op de Inkomstenbelasting. Voor deze gift geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60. Alles wat daarboven wordt gegeven is aftrekbaar, met een maximumbedrag van 10% van het drempelinkomen.

Periodieke schenking
De periodieke schenking is een jaarlijkse, vaste gift die minimaal vijf jaar loopt en schriftelijk is vastgelegd in een zgn. ‘overeenkomst periodieke gift’. De gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De schenker betaalt daardoor minder belasting of ontvangt een deel van de gift terug via de Belastingdienst. Via de schenkcalculator kunt je berekenen wat het voordeel is. 

Een schriftelijke overeenkomst tot periodieke schenking aan het KNGGW is hier te downloaden.

Nalaten
In een testament kun je een ANBI opnemen als (mede)erfgenaam en aangeven wat je wilt nalaten. Een andere mogelijkheid is een legaat toe te wijzen waarbij een van tevoren vastgesteld bedrag wordt nagelaten. Ook een legaat moet worden vastgelegd in een testament. Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Daardoor komt een erfenis of legaat dus volledig ten goede aan, in dit geval, het Genootschap.

ANBI-gegevens
Het KNGGW is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN nummer 2872286.

Jaarcijfers
Strategisch plan

Meer informatie
Vragen over schenken aan het Genootschap? Neem contact op met ons bestuurslid Ubbo Scholten van Aschat (06 46 61 38 16).
Meer informatie is onder meer ook te vinden op de site van de Belastingdienst en de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Stichting De Nederlandse Leeuw
De stichting De Nederlandse Leeuw is nauw verbonden aan het Genootschap en maakt het mogelijk (risicodragende) publicaties op het gebied van genealogie, heraldiek en aanverwante onderwerpen uit te geven. De ANBI-gegevens van deze stichting zijn hier te vinden.