Bestuur

drs. Carl-Eric Rasch MMA, voorzitter

Carl-Eric studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en volgde een postdoctorale marketing opleiding aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte 20 jaar bij ING Groep en bij Nationale-Nederlanden. Sinds 2015 verricht hij als zelfstandige advies en interim werkzaamheden op het gebied van compliance bij financiële instellingen. Carl-Eric bekleedt diverse bestuursfuncties. Daarnaast is hij politiek actief (onder andere partijbestuurder en gemeenteraadslid geweest). Al langere tijd heeft hij belangstelling voor genealogie. Hij werkte onder meer mee aan een boek over de geschiedenis en genealogie van de Utrechtse bankiersfamilie Kol (2001). Vanaf 2009 is Carl-Eric lid van het Genootschap, sedert 2014 bestuurslid en sinds 2019 voorzitter.

Jan Willem Nieuwold MA, secretaris

Jan Willem studeerde culturele informatiewetenschap en archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, met bijvakken kunstgeschiedenis en oud-vaderlands recht, en specialiseerde zich in bedrijfsgeschiedenis. Sedert enige jaren is hij als archivaris verbonden aan het Regionaal Archief Dordrecht, onderdeel van het Dordrechts Museum. Al sinds zijn prille jeugd hebben genealogie en heraldiek zijn grote belangstelling. Jan Willem is nauw betrokken bij het KNGGW-onderzoeksproject Van der Lindt.

mr. Ubbo Scholten van Aschat MFP, penningmeester

Ubbo studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en volgde een postdoctorale opleiding master financiële planning aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt al jaren voor de Rabobank, momenteel als vermogensmanager voor de regio Midden Nederland. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven en al langere tijd penningmeester van de Stichting Pieus Fonds de Jonge van Ellemeet-Briels. De stichting geeft nog steeds uitvoering aan het legaat van Magdalena Briels die in 1685 overleed. Het in kaart brengen van de vele nakomelingen van Magdalena Briels en het inzichtelijk maken van eigen voorouders en de bijbehorende familiegeschiedenis heeft regelmatig zijn aandacht.

mr. Jaap Verdonck Huffnagel, bestuurslid

Jaap studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens volgde hij de opleiding tot aspirant ambtenaar van de buitenlandse dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna hij functies in de diplomatieke dienst vervulde in Rio de Janeiro, Kingston Jamaica en Brussel (PV NAVO). Daarna werkte hij nog in managementfuncties bij de Economische Voorlichtingsdienst en het Ministerie van Justitie. Van 1991 tot 2004 was hij eigenaar van een bureau op het gebied van financiële dienstverlening en advies. Vanaf 2000 tot heden is hij betrokken bij de lokale politiek, ook als raadslid en fractievoorzitter. Van 2004 tot 2017 vervulde hij diverse functies in het onderwijs, waarvan de laatste vier jaar als docent bij de Nyenrode New Business School in Amsterdam.

mr. Olivier Mertens, bestuurslid

Olivier studeerde civiel recht (met bijvakken kunstgeschiedenis) aan de Universiteit Leiden. Nadien was hij werkzaam bij veilinghuis Sotheby’s te Amsterdam en als legal counsel in het bedrijfsleven en de advocatuur in Den Haag. In 2016 richtte hij Artmorial op, een bureau dat heraldisch, genealogisch en (kunst)historisch onderzoek verricht voor kunsthandelaren, veilinghuizen en musea. Daarnaast is hij actief als schrijver en columnist. Al sinds zijn prille jeugd is hij zeer geïnteresseerd in genealogie, heraldiek en cultureel erfgoed; hij heeft als (co-)auteur diverse publicaties en artikelen op zijn naam staan.

Simone Nieuwenbroek, bestuurslid

Simone studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hier specialiseerde zij zich in de geschiedenis van de Nederlandse adel en het Huis van Oranje-Nassau in de achttiende tot twintigste eeuw. Sinds 2020 is zij werkzaam als conservator op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, waar haar bijzondere nieuwsgierigheid uitgaat naar de heraldische en genealogische interesses van de adel. Momenteel is zij bezig met een onderzoek naar de genealogische interesses van de familie Schimmelpenninck van der Oye in de twintigste eeuw. Naast haar bestuursfunctie bij het KNGGW is zij bestuurslid van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.

drs. Hans Peijnenburg, bestuurslid

Hans studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk Nuts Verzekeringen/Algemeen Ziekenfonds Haaglanden en Hogeschool Inholland – School of Economics Den Haag. Is thans onder meer als associé verbonden aan Boar Consultants in Den Haag. Zijn grote fascinatie voor heraldiek stamt al vanaf zijn middelbare schooltijd, al snel gevolgd door zijn interesse voor genealogie. Momenteel doet hij onderzoek naar de regeringsfamilies van Geertruidenberg (1500-1700) en naar de Gorinchemse familie (van) Grootvelt.