Bestuur

Het bestuur van het genootschap is sinds de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2017 als volgt vastgesteld:

Mr. drs. G.A.A. (Bas) Verkerk, voorzitter

Bas Verkerk (1958) studeerde Nederlands Recht (Publiekrecht) en Recht en Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was vanaf 1985 werkzaam als (chef)jurist bij de Raad van State. Als wethouder in de gemeente ’s-Gravenhage zette hij zich vanaf 1996 in voor de economische en internationale positie van deze stad. Vanaf 2004 was hij als burgemeester van Delft pleitbezorger van zowel het historische karakter als de innovatiekracht van de stad (Delft creating history). Vanuit zijn levenslange belangstelling voor geschiedenis en heraldiek voelt hij zich zeer verbonden met de missie van het Genootschap.

Drs. R.J. van der Maal RA, secretaris

Robbert Jan van der Maal (1974) studeerde bedrijfseconomie aan de UvA, werkte in de accountants- en later fusie- en overnamepraktijk van PwC en is vanaf 2015 werkzaam als manager financiën bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij maakte tot 2010 deel uit van de redactie van De Nederlandsche Leeuw en werkte mee aan de totstandkoming van het jubileumboek van het Genootschap: Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. Hij verricht onderzoek naar de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Baarnse buitenplaatsen (publicatie in Tussen Vecht en Eem 2012)  en naar de portretgalerij van de Amsterdamse familie De Graeff.

Mr. drs. Th.J.M.L. Verhoeff, penningmeester

Theo Verhoeff (1949) studeerde Bedrijfseconomie (1977) en Financieel recht (2007) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft in verschillende commerciële functies voor Shell gewerkt. Vanaf 1984 heeft hij onder meer als lid van de Board of Directors gewerkt voor het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf ICO, Inc. Daarna is hij vanaf 2001 lid geweest van het management team van het Nederlands Omroepproductiebedrijf N.V. Sinds 2007 is hij als advocaat verbonden aan de sectie Ondernemingsrecht van Kneppelhout & Korthals Advocaten te Rotterdam. Hij heeft diverse juridische publicaties op zijn naam staan.

S.F. (Simon) De Coninck MA, bestuurslid

Simon De Coninck (1980) behaalde zijn Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn master Media & Cultuur voltooide hij aan de UvA. Na zijn studie begon hij als copywriter bij Groupon, waarna hij de overstap maakte naar telecomoperator Tele2. Hier heeft hij vier jaar gewerkt als Corporate Communications Manager, een team dat zich bezighoudt met interne en externe communicatie. Later werkte hij nog anderhalf jaar als Creative in het Tele2 In House Creative Team. Momenteel is hij werkzaam als Creative Content Strategist bij een online marketing bureau in hartje Amsterdam. Hij heeft een grote voorliefde voor geschiedenis.

Drs. J.A.M. (Hans) Peijnenburg, bestuurslid

Hans Peijnenburg (1957) studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk Nuts Verzekeringen/Algemeen Ziekenfonds Haaglanden en Hogeschool Inholland – School of Economics Den Haag. Is thans ondermeer als associé verbonden aan Boar Consultants te ’s-Gravenhage. Zijn grote fascinatie voor heraldiek stamt al vanaf zijn middelbare schooltijd, al snel gevolgd door zijn interesse voor genealogie. Momenteel doet hij onderzoek naar de regeringsfamilies van Geertruidenberg (1500-1700) en naar de Gorinchemse familie (van) Grootvelt.

Drs. C.E.M. Rasch MMA, bestuurslid

Carl-Eric Rasch (1963) studeerde politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde een postdoctorale marketing opleiding aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt 20 jaar bij ING Groep in verschillende functies, thans als hoofd Compliance bij het verzekeringsbedrijf. Daarnaast is hij actief in de lokale gemeentepolitiek, onder andere als gemeenteraadslid van Bussum. Carl-Eric werkte mee aan een boek over de geschiedenis en genealogie van de Utrechtse bankiersfamilie Kol (2001).

mr. J.Ph.Th. Verdonck Huffnagel, bestuurslid

Stichting De Nederlandse Leeuw

Het bestuur van de aan het Genootschap gelieerde stichting is als volgt samengesteld:

Drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel, voorzitter
Mr. O. Schutte, vice-voorzitter
Mr. J.T. Anema, secretaris
Drs. A.H.M. Vredenbregt, penningmeester
Mevr. A.E.M. Landheer-Roelants, lid
Drs. R.J. van der Maal RA, lid
Mr. A. Snethlage, lid
Mr. drs. Th.J.M.L. Verhoeff, lid