Bestuur KNGGW

drs. C.E.M. (Carl-Eric) Rasch MMA, voorzitter

Carl-Eric Rasch studeerde politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde een postdoctorale marketing opleiding aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt 20 jaar bij ING Groep in verschillende functies, thans als hoofd Compliance bij het verzekeringsbedrijf. Daarnaast is hij actief in de lokale gemeentepolitiek, onder andere als gemeenteraadslid van Bussum. Carl-Eric werkte mee aan een boek over de geschiedenis en genealogie van de Utrechtse bankiersfamilie Kol (2001).

ds. J.C.M. (Joke) Teding van Berkhout-Fabius, secretaris

Joke Teding van Berkhout-Fabius studeerde theologie aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van haar doctoraal en haar kerkelijk examen werd zij predikant in Drenthe. Tussen 2011 en medio 2018 stond zij in de Hervormde Gemeente Kortenhoef. Sinds kort woont ze in Overijssel en gaat daar pastoraal werk doen. Ook is ze van plan de voorbereiding van een proefschrift over de 19e eeuwse Waalse predikant L. G. James (1795-1867) weer ter hand te nemen. Daarnaast heeft Joke belangstelling voor genealogie en is ze al vele jaren secretaris van de familievereniging Fabius.

mr. drs. Th.J.M.L. (Theo) Verhoeff, penningmeester

Theo Verhoeff studeerde bedrijfseconomie en financieel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft in verschillende commerciële functies voor Shell gewerkt. Vanaf 1984 heeft hij onder meer als lid van de Board of Directors gewerkt voor het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf ICO, Inc. Daarna is hij vanaf 2001 lid geweest van het management team van het Nederlands Omroepproductiebedrijf N.V. Sinds 2007 is hij als advocaat verbonden aan de sectie Ondernemingsrecht van Kneppelhout & Korthals Advocaten te Rotterdam. Hij heeft diverse juridische publicaties op zijn naam staan.

S.F. (Simon) De Coninck MA, bestuurslid

Simon De Coninck behaalde zijn Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn master Media & Cultuur voltooide hij aan de UvA. Na zijn studie begon hij als copywriter bij Groupon, waarna hij de overstap maakte naar telecomoperator Tele2. Hier heeft hij vier jaar gewerkt als Corporate Communications Manager, een team dat zich bezighoudt met interne en externe communicatie. Later werkte hij nog anderhalf jaar als Creative in het Tele2 In House Creative Team. Momenteel is hij werkzaam als Creative Content Strategist bij een online marketing bureau in hartje Amsterdam. Hij heeft een grote voorliefde voor geschiedenis.

mr. O.W.C. (Olivier) Mertens, bestuurslid

Olivier Mertens studeerde civiel recht (met bijvakken kunstgeschiedenis) aan de Universiteit Leiden. Nadien was hij werkzaam bij veilinghuis Sotheby’s te Amsterdam en als legal counsel in het bedrijfsleven en de advocatuur in Den Haag. In 2016 richtte hij Artmorial op, een bureau dat heraldisch, genealogisch en (kunst)historisch onderzoek verricht voor kunsthandelaren, veilinghuizen en musea. Daarnaast is hij actief als schrijver en columnist. Al sinds zijn prille jeugd is hij zeer geïnteresseerd in genealogie, heraldiek en cultureel erfgoed; hij heeft als (co-)auteur diverse publicaties en artikelen op zijn naam staan.

drs. J.A.M. (Hans) Peijnenburg, bestuurslid

Hans Peijnenburg studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk Nuts Verzekeringen/Algemeen Ziekenfonds Haaglanden en Hogeschool Inholland – School of Economics Den Haag. Is thans onder meer als associé verbonden aan Boar Consultants in Den Haag. Zijn grote fascinatie voor heraldiek stamt al vanaf zijn middelbare schooltijd, al snel gevolgd door zijn interesse voor genealogie. Momenteel doet hij onderzoek naar de regeringsfamilies van Geertruidenberg (1500-1700) en naar de Gorinchemse familie (van) Grootvelt.

mr. J.Ph.Th. (Jaap) Verdonck Huffnagel, bestuurslid

Jaap Verdonck Huffnagel studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens volgde hij de opleiding tot aspirant ambtenaar van de buitenlandse dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna hij functies in de diplomatieke dienst vervulde in Rio de Janeiro, Kingston Jamaica en Brussel (PV NAVO). Daarna werkte hij nog in managementfuncties bij de Economische Voorlichtingsdienst en het Ministerie van Justitie. Van 1991 tot 2004 was hij eigenaar van een bureau op het gebied van financiële dienstverlening en advies. Vanaf 2000 tot heden is hij betrokken bij de lokale politiek, ook als raadslid en fractievoorzitter. Van 2004 tot 2017 vervulde hij diverse functies in het onderwijs, waarvan de laatste vier jaar als docent bij de Nyenrode New Business School in Amsterdam.

drs. M.H.E. (Mariëtte) Zoetmulder, bestuurslid

Naast kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden studeerde Mariëtte Zoetmulder Communicatie & PR (als bijvak) aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren ervaring in de communicatie, aan bedrijfs- en bureauzijde, startte ze midden jaren negentig communicatieadviesbureau Synecom. Naast haar werkzame bestaan, is ze onder meer regent van het in 1648 gestichte Raepenhofje in Amsterdam. Het bestuur van de stichting bestaat tot op heden uit nazaten van de oprichter, Pieter Adriaensz. Raep. De (kunst)historische aspecten van het hofje en de genealogische verbanden van de daaraan verbonden regentenfamilies hebben Mariëtte’s interesse. Zij heeft de taak op zich genomen deze verder te onderzoeken en vast te leggen.