Bestuur

 

drs. Hans Peijnenburg, voorzitter

Hans studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk Nuts Verzekeringen/Algemeen Ziekenfonds Haaglanden en Hogeschool Inholland – School of Economics Den Haag. Daarnaast heeft hij verschillende bestuurlijke- en adviserende functies vervuld. Zijn grote fascinatie voor heraldiek stamt al vanaf zijn middelbare schooltijd, al snel gevolgd door zijn interesse voor genealogie. Momenteel doet hij onderzoek naar de regeringsfamilies van Geertruidenberg (1500-1700) en naar de Gorinchemse familie (van) Grootvelt.

Jan Willem Nieuwold MA, secretaris

Jan Willem studeerde culturele informatiewetenschap en archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, met bijvakken kunstgeschiedenis en oud-vaderlands recht, en specialiseerde zich in bedrijfsgeschiedenis. Als gediplomeerd archivaris is hij sedert enige jaren verbonden aan het Regionaal Archief Dordrecht, onderdeel van het Dordrechts Museum. Al sinds zijn prille jeugd hebben genealogie en heraldiek zijn grote belangstelling. Jan Willem is nauw betrokken bij het KNGGW-onderzoeksproject naar de memorietafel van de Dordtse katholieke familie Van der Lindt.

mr. Ubbo Scholten van Aschat MFP, penningmeester

Ubbo studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en volgde een postdoctorale opleiding master financiële planning aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt al jaren voor de Rabobank, momenteel als vermogensmanager voor de regio Midden Nederland. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven en al langere tijd penningmeester van de Stichting Pieus Fonds de Jonge van Ellemeet-Briels. De stichting geeft nog steeds uitvoering aan het legaat van Magdalena Briels die in 1685 overleed. Het in kaart brengen van de vele nakomelingen van Magdalena Briels en het inzichtelijk maken van eigen voorouders en de bijbehorende familiegeschiedenis heeft regelmatig zijn aandacht.

mr. Olivier Mertens, bestuurslid

Olivier studeerde civiel recht (met bijvakken kunstgeschiedenis) aan de Universiteit Leiden. Nadien was hij werkzaam bij veilinghuis Sotheby’s te Amsterdam en als legal counsel in het bedrijfsleven en de advocatuur in Den Haag. In 2016 richtte hij Artmorial op, een bureau dat heraldisch, genealogisch en (kunst)historisch onderzoek verricht voor kunsthandelaren, veilinghuizen en musea. Daarnaast is hij actief als schrijver en columnist. Al sinds zijn prille jeugd is hij zeer geïnteresseerd in genealogie, heraldiek en cultureel erfgoed; hij heeft als (co-)auteur diverse publicaties en artikelen op zijn naam staan.

Simone Nieuwenbroek, bestuurslid

Simone studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hier specialiseerde zij zich in de geschiedenis van de Nederlandse adel en het Huis van Oranje-Nassau in de achttiende tot twintigste eeuw. Sinds 2020 is zij werkzaam als conservator op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, waar haar bijzondere nieuwsgierigheid uitgaat naar de heraldische en genealogische interesses van de adel. Momenteel is zij bezig met een onderzoek naar de genealogische interesses van de familie Schimmelpenninck van der Oye in de twintigste eeuw. Naast haar bestuursfunctie bij het KNGGW is zij bestuurslid van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.

drs. Jeroen Padmos, bestuurslid

Jeroen studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij tevens als onderzoeker betrokken was bij het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. Na zijn afstuderen werkte hij een aantal jaren voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarna hij de overstap maakte naar het Nationaal Archief. Op historisch en genealogisch gebied gaat zijn bijzondere aandacht uit naar Zeeland en de Zeeuwse regeringsgeslachten uit de achttiende-eeuwse stemhebbende steden.