Bestuur

Het bestuur van het genootschap is sinds de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2018 als volgt vastgesteld:

mr. drs. G.A.A. (Bas) Verkerk, voorzitter

Bas Verkerk studeerde Nederlands recht en recht en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was vanaf 1985 werkzaam als (chef)jurist bij de Raad van State. Als wethouder in de gemeente ’s-Gravenhage zette hij zich vanaf 1996 in voor de economische en internationale positie van deze stad. Vanaf 2004 was hij als burgemeester van Delft pleitbezorger van zowel het historische karakter als de innovatiekracht van de stad (Delft creating history). Vanuit zijn levenslange belangstelling voor geschiedenis en heraldiek voelt hij zich zeer verbonden met de missie van het Genootschap.

ds. J.C.M. (Joke) Teding van Berkhout-Fabius, secretaris

mr. drs. Th.J.M.L. (Theo) Verhoeff, penningmeester

Theo Verhoeff studeerde bedrijfseconomie en financieel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft in verschillende commerciële functies voor Shell gewerkt. Vanaf 1984 heeft hij onder meer als lid van de Board of Directors gewerkt voor het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf ICO, Inc. Daarna is hij vanaf 2001 lid geweest van het management team van het Nederlands Omroepproductiebedrijf N.V. Sinds 2007 is hij als advocaat verbonden aan de sectie Ondernemingsrecht van Kneppelhout & Korthals Advocaten te Rotterdam. Hij heeft diverse juridische publicaties op zijn naam staan.

mr. O.W.C. (Olivier) Mertens, bestuurslid

drs. J.A.M. (Hans) Peijnenburg, bestuurslid

Hans Peijnenburg studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk Nuts Verzekeringen/Algemeen Ziekenfonds Haaglanden en Hogeschool Inholland – School of Economics Den Haag. Is thans ondermeer als associé verbonden aan Boar Consultants te ’s-Gravenhage. Zijn grote fascinatie voor heraldiek stamt al vanaf zijn middelbare schooltijd, al snel gevolgd door zijn interesse voor genealogie. Momenteel doet hij onderzoek naar de regeringsfamilies van Geertruidenberg (1500-1700) en naar de Gorinchemse familie (van) Grootvelt.

drs. C.E.M. (Carl-Eric) Rasch MMA, bestuurslid

Carl-Eric Rasch studeerde politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde een postdoctorale marketing opleiding aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt 20 jaar bij ING Groep in verschillende functies, thans als hoofd Compliance bij het verzekeringsbedrijf. Daarnaast is hij actief in de lokale gemeentepolitiek, onder andere als gemeenteraadslid van Bussum. Carl-Eric werkte mee aan een boek over de geschiedenis en genealogie van de Utrechtse bankiersfamilie Kol (2001).

mr. J.Ph.Th. (Jaap) Verdonck Huffnagel, bestuurslid

Jaap Verdonck Huffnagel studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens volgde hij de opleiding tot aspirant ambtenaar van de buitenlandse dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna hij functies in de diplomatieke dienst vervulde in Rio de Janeiro, Kingston Jamaica en Brussel (PV NAVO). Daarna werkte hij nog in managementfuncties bij de Economische Voorlichtingsdienst en het Ministerie van Justitie. Van 1991 tot 2004 was hij eigenaar van een bureau op het gebied van financiële dienstverlening en advies. Vanaf 2000 tot heden is hij betrokken bij de lokale politiek, ook als raadslid en fractievoorzitter. Van 2004 tot 2017 vervulde hij diverse functies in het onderwijs, waarvan de laatste vier jaar als docent bij de Nyenrode New Business School in Amsterdam.

drs. M.H.E. (Mariëtte) Zoetmulder, bestuurslid