Bestuur

drs. Carl-Eric Rasch MMA, voorzitter

Carl-Eric studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en volgde een postdoctorale marketing opleiding aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte 20 jaar bij ING Groep en bij Nationale-Nederlanden. Sinds 2015 verricht hij als zelfstandige advies en interim werkzaamheden op het gebied van compliance bij financiële instellingen. Carl-Eric bekleedt diverse bestuursfuncties. Daarnaast is hij politiek actief (onder andere partijbestuurder en gemeenteraadslid geweest). Al langere tijd heeft hij belangstelling voor genealogie. Hij werkte onder meer mee aan een boek over de geschiedenis en genealogie van de Utrechtse bankiersfamilie Kol (2001). Vanaf 2009 is Carl-Eric lid van het Genootschap, sedert 2014 bestuurslid en sinds 2019 voorzitter.

ds. Joke Teding van Berkhout-Fabius, secretaris

Joke studeerde theologie aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van haar doctoraal en haar kerkelijk examen werd zij predikant in Drenthe. Tussen 2011 en medio 2018 stond zij in de Hervormde Gemeente Kortenhoef. Sinds kort woont ze in Overijssel en verricht daar pastoraal werk. Verder is ze van plan de voorbereiding van een proefschrift over de 19e eeuwse Waalse predikant L. G. James (1795-1867) weer ter hand te nemen. Daarnaast heeft Joke belangstelling voor genealogie en is ze al vele jaren secretaris van de familievereniging Fabius.

Simon De Coninck MA, bestuurslid

Simon behaalde zijn Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn master Media & Cultuur voltooide hij aan de UvA. Na zijn studie begon hij als copywriter bij Groupon, waarna hij de overstap maakte naar telecomoperator Tele2. Hier heeft hij vier jaar gewerkt als Corporate Communications Manager, een team dat zich bezighoudt met interne en externe communicatie. Later werkte hij nog anderhalf jaar als Creative in het Tele2 In House Creative Team. Momenteel is hij werkzaam als Creative Content Strategist bij een online marketing bureau in hartje Amsterdam. Hij heeft een grote voorliefde voor geschiedenis.

mr. Olivier Mertens, bestuurslid

Olivier studeerde civiel recht (met bijvakken kunstgeschiedenis) aan de Universiteit Leiden. Nadien was hij werkzaam bij veilinghuis Sotheby’s te Amsterdam en als legal counsel in het bedrijfsleven en de advocatuur in Den Haag. In 2016 richtte hij Artmorial op, een bureau dat heraldisch, genealogisch en (kunst)historisch onderzoek verricht voor kunsthandelaren, veilinghuizen en musea. Daarnaast is hij actief als schrijver en columnist. Al sinds zijn prille jeugd is hij zeer geïnteresseerd in genealogie, heraldiek en cultureel erfgoed; hij heeft als (co-)auteur diverse publicaties en artikelen op zijn naam staan.

drs. Hans Peijnenburg, bestuurslid

Hans studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk Nuts Verzekeringen/Algemeen Ziekenfonds Haaglanden en Hogeschool Inholland – School of Economics Den Haag. Is thans onder meer als associé verbonden aan Boar Consultants in Den Haag. Zijn grote fascinatie voor heraldiek stamt al vanaf zijn middelbare schooltijd, al snel gevolgd door zijn interesse voor genealogie. Momenteel doet hij onderzoek naar de regeringsfamilies van Geertruidenberg (1500-1700) en naar de Gorinchemse familie (van) Grootvelt.

mr. Jaap Verdonck Huffnagel, bestuurslid

Jaap studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens volgde hij de opleiding tot aspirant ambtenaar van de buitenlandse dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna hij functies in de diplomatieke dienst vervulde in Rio de Janeiro, Kingston Jamaica en Brussel (PV NAVO). Daarna werkte hij nog in managementfuncties bij de Economische Voorlichtingsdienst en het Ministerie van Justitie. Van 1991 tot 2004 was hij eigenaar van een bureau op het gebied van financiële dienstverlening en advies. Vanaf 2000 tot heden is hij betrokken bij de lokale politiek, ook als raadslid en fractievoorzitter. Van 2004 tot 2017 vervulde hij diverse functies in het onderwijs, waarvan de laatste vier jaar als docent bij de Nyenrode New Business School in Amsterdam.

mr. Ubbo Scholten van Aschat MFP, penningmeester

Ubbo studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en volgde een postdoctorale opleiding master financiële planning aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt al jaren voor de Rabobank, momenteel als vermogensmanager voor de regio Midden Nederland. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven en al langere tijd penningmeester van de Stichting Pieus Fonds de Jonge van Ellemeet-Briels. De stichting geeft nog steeds uitvoering aan het legaat van Magdalena Briels die in 1685 overleed. Het in kaart brengen van de vele nakomelingen van Magdalena Briels en het inzichtelijk maken van eigen voorouders en de bijbehorende familiegeschiedenis heeft regelmatig zijn aandacht.

drs. Mariëtte Zoetmulder, bestuurslid

Naast kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden studeerde Mariëtte Communicatie & PR (als bijvak) aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren ervaring in de communicatie, aan bedrijfs- en bureauzijde, startte ze midden jaren negentig communicatieadviesbureau Synecom. Naast haar werkzame bestaan, is ze onder meer regent van het in 1648 gestichte Raepenhofje in Amsterdam. Het bestuur van de stichting bestaat tot op heden uit nazaten van de oprichter, Pieter Adriaensz. Raep. De (kunst)historische aspecten van het hofje en de genealogische verbanden van de daaraan verbonden regentenfamilies hebben Mariëtte’s interesse. Zij heeft zich tot taak gesteld deze verder te onderzoeken en vast te leggen.