Redactie

drs. Reinier Hilhorst, hoofdredacteur

Reinier heeft onder andere Muziekwetenschap met bijvak Kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na afronding van zijn studies is hij gedurende een tiental jaren werkzaam geweest bij de Publieke Omroep, sector Cultuur. Sinds eind jaren 80 doet hij naast zijn reguliere werkzaamheden historisch, genealogisch en heraldisch onderzoek betreffende het Nedersticht (Utrecht). Vanaf 2008 is hij verbonden aan Het Utrechts Archief als informatiemakelaar.

drs. Lense J. Lijzen

Lense (1963) studeerde geschiedenis in Leiden en Wenen. Hij schreef zijn scriptie over de Duits-Oostenrijkse bondgenootschapspolitiek in de Eerste Wereldoorlog. Later begon hij met theologie en sinds begin 1996 was hij remonstrants predikant in Amsterdam en Groningen, per 1 september 2021 in Utrecht. Als zodanig heeft hij vooral belangstelling voor remonstranten in de Vroege Verlichting. Door een oom werd hij al in zijn lagere schooltijd op het fascinerende spoor van de genealogie en familiegeschiedenis gezet. In eigen beheer publiceerde hij een boekje over zijn Drentse grootouders. Sinds enkele jaren maakt hij deel uit van de redactie van De Ned. Leeuw.

drs. Robbert Jan van der Maal RA

Robbert Jan studeerde bedrijfseconomie aan de UvA en volgde daar de postdoctorale opleiding accountancy. Hij werkte 16 jaar bij PricewaterhouseCoopers en is vanaf 2015 werkzaam als manager financiën bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij is vanaf 1995 met enkele tussenpozen redacteur van De Ned. Leeuw en was van 2011 tot 2018 bestuurslid van het Genootschap. Hij verricht onder meer onderzoek naar de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Baarnse buitenplaatsen en naar de portretgalerij van de Amsterdamse familie De Graeff.

drs. Ronald A. van der Spiegel

Ronald (1954) studeerde geschiedenis in Leiden maar heeft na zijn afstuderen nooit beroepsmatig als historicus gewerkt. Hij heeft tijdens zijn werkzame leven wel altijd belangstelling gehouden voor de geschiedenis en haar hulpwetenschap genealogie. Als pensionado leeft hij zich nu helemaal uit op deze twee zaken. Zijn belangstelling gaat uit naar Den Haag in de periode tot 1574 en bij uitbreiding naar De Middeleeuwen. Bij zijn onderzoek en publicaties worden zijpaden met volle overgave ingeslagen. Hij noemt zich nu onbekommerd historicus en onderbouwt dat met letterlijk honderden publicaties in druk en op internet, alle gebaseerd op soms zeer uitvoerig archiefonderzoek.

dr.ir. Denis Verhoef, eindredacteur

Denis (1967) is co-initiator en eindredacteur van de reeks Utrechtse parentelen vóór 1650 en de reeks Hollandse parentelen vóór 1650 en eindredacteur van De Ned. Leeuw. Zijn genealogische interesse gaat uit naar families uit (zuid- en west-) Utrecht voor 1700.

drs. Aron de Vries

Aron (1971) studeerde geschiedenis en archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij werkzaam bij het Regionaal Archief Gorinchem. Hij publiceert veel over de geschiedenis van Gorinchem en het Land van Arkel, waardoor zijn belangstelling ook uitgaat naar de familie Van Arkel. Hij was redacteur van het boek Tien eeuwen Gorinchem (2018) en schreef hierin de bijdragen over de economische geschiedenis van de stad van de middeleeuwen tot de Franse tijd. Daarnaast heeft hij interesse in familiegeschiedenis en prosopografisch onderzoek. Door te trekken aan de beeldredactie probeert hij De Nederlandsche Leeuw ook visueel aantrekkelijk te maken.